เดอะทรัสต์พระราม 3
240,000,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม