[เช่า] The Trust rama 3 ชั้น 11 ทิศใต้
2,200,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม