ช.การช่าง เสร็จสัญญารับงานบริหารโครงการถถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย มูลค่าสัญญา 1.96 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการช่วงหัวลำโพง-สถานีหลักสองจบ 30 ก.ย.2562 ส่วนเตาปูน-ท่าพระ เสร็จภายใน 31 มี.ค.63

ดร.อนุกูล ตันติมาสน์ กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารทั่วไป บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) หรือ CK เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.2560 บริษัทฯ ได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างในสัญญางานบริหารโครงการ รวมถึงจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบและทดลองเดินรถไฟฟ้าสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (โดยอุปกรณ์งานระบบจะต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินเดิม) รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์และจัดสร้าง Facilities สนับสนุนที่จำเป็นในการเดินรถแบบต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน) (M&E EQUIPMENT PROCUREMENT,CONSTRUCTION AND MANAGEMENT CONTRACT) กับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ว่าจ้าง มูลค่าสัญญาประมาณ 19,642.33 ล้านบาท

สำหรับระยะเวลาดำเนินการ ช่วงสถานีหัวลำโพง-สถานีหลักสอง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และช่วงสถานีเตาปูน-สถานีท่าพระ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตาม เงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทฯทำกับบริษัทอื่น และเป็นข้อตกลงทางการค้าซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

ทั้งนี้ รายละเอียดงาน ได้แก่ 1.ออกแบบ จัดหา และติดตั้ง ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์งานระบบสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ขบวนรถไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบ SCADA ระบบสื่อสารระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ระบบประตูกั้นชานชาลา และอุปกรณ์สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุง เป็นต้น

2.เชื่อมต่อระบบสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายกับโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินเดิม) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงสถานีบางซื่อ-สถานีเตาปูน รวมถึงทดลองเดินรถไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาสัมปทาน (สัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินระหว่าง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย)
3. ตรวจสอบ ทดลองเดินรถ และเปิดดำเนินการให้บริการอุปกรณ์งานระบบสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ 4.จัดหารถไฟฟ้า สำหรับโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินเดิม)

CR : http://www.thansettakij.com/