• 26 เมษายน 2017 at 14:33
  • 133
  • 0

รฟม. ชง สนข. บรรจุเส้นทางสว่ นตอ่ ขยายชว่ งบางแค-พทุ ธมณฑลสาย 4 -อ้อมน้อย สมุทรสาคร รับรีวิวแผนแม่บทรถไฟฟ้าก่อนเสนอ คจร.เห็นชอบ ล่าสุดเปิดรับฟังความเห็นช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4 ครบ 2ครั้งก่อนนำเสนอบอร์ด รฟม. เห็นชอบปลายปีนี้ คาดเริ่มก่อสร้างปลายปี60 ใช้งบลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาท ชี้โดนเวนคืนกว่า 40 ราย ทั้งลุ้นเอกชนเสนอที่ดินสร้างจุดจอดแล้วจรโดยแลกรับสิทธิ์พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บนอาคารรูปแบบ TOD

นายธีระพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าเตรียมส่งเรื่องให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ที่มีนโยบายปรับปรุงแผนแม่บทโครงข่ายรถไฟฟ้า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร-ปริมณฑลใหม่หลังจากที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยจะนำเสนอโครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4 ให้นำมาบรรจุไว้ในแผนแม่บทครั้งนี้ด้วย เนื่องจากในอนาคต รฟม. มีแผนขยายเส้นทางออกไปยังเขตพื้นที่อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาครและ จังหวัดนครปฐม จากช่วงเดิมที่สิ้นสุดแค่พุทธมณฑลสาย 4 เท่านั้น

นอกจากนั้น รฟม. ยังได้รับการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมว่าต้องการให้ รฟม.ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าช่วงดังกล่าวนี้ออกไป โดยเฉพาะพื้นที่อ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาครซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร จำนวน 3 สถานีซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการศึกษารายละเอียดและออกแบบโครงการให้พร้อมรองรับต่อไป โดยต้องได้รับการบรรจุไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมจึงจะขออนุมัติงบประมาณไปดำเนินการได้

ทั้งนี้ต้องส่งเรื่องให้ สนข. บรรจุไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายรถไฟฟ้า เพื่อนำเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) เห็นชอบซึ่งจะครอบคลุมส่วนต่อขยายจากพุทธมณฑลสาย 4 ออกไปยังพื้นที่อ้อมน้อยจังหวัดสมุทรสาคร และ จังหวัดนครปฐมเอาไว้ด้วย เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วหาก รฟม. พร้อมนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาได้เมื่อใด เมื่อมีงบประมาณเพียงพอก็จะสามารถดำเนินการได้ทันที คาดว่าหากการรับรองผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) แล้วเสร็จในกลางปีหน้า จะเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในปี2560 ดำเนินการก่อสร้างต่อไป

“อยากให้ภาคเอกชนที่มีที่ดินผืนใหญ่ตามแนวเส้นทางถนนเพชรเกษมเข้าร่วมเสนอพื้นที่เพื่อก่อสร้างจุดจอดแล้วจร โดยการแลกกับการขอรับสิทธิพิเศษกับการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บนสถานีหรือ TOD เพื่อช่วยลดภาระการเวนคืนและยังช่วยลดงบประมาณที่ใช้ในการเวนคืนลงไปได้อีกมาก เนื่องจากจะมีผู้ถูกเวนคืนในจุดต่างๆ ของโครงการนี้ไม่ตํ่ากว่า 40 ราย คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อการเวนคืนประมาณ 3-4 พันล้านบาท” ด้านแหล่งข่าวระดับสูงจาก รฟม.กล่าวว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกทม. ถึงแนวคิดการใช้พื้นที่แนวทางเดินเท้าที่จะขอใช้พื้นที่ เพื่อก่อสร้างสถานีและจุดขึ้น-ลงเนื่องจากบางช่วงพบว่ามีการปลูกต้นมะฮอกกานีจำนวนมาก อีกทั้งเดิมนั้น กทม. มีแนวคิดปรับขยายให้ถนนเพชรเกษมเป็นขนาด 8 เลน ซึ่งจะต้องรื้อย้ายต้นมะฮอกกานีออกไปจำนวนมากแต่โดนประชาชนต่อต้าน เมื่อ รฟม.ก่อสร้างรถไฟฟ้าแนวคิดดังกล่าวจึงลดการต่อต้านลงไป

“ประการสำคัญ กทม. ยังมีแผนก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกต่างๆ จำนวน3-4 จุด ซึ่ง รฟม. จำเป็นต้องวางแผนก่อสร้างให้พ้นจากแนวทางยกระดับดังกล่าว โดยเฉพาะการยกระดับให้สูงขึ้นซึ่งเป็นช่วงพื้นที่ในแนวเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย 4 ทั้งหมดจึงต้องเร่งสรุปข้อหารือ ก่อนนำเสนอกระทรวงคมนาคมและ ครม. อนุมัติดำเนินโครงการโดยเร็วต่อไป”

ทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยายช่วงบางแค-พุทธมณฑลสาย4 มีจำนวน 4 สถานี คือสถานีพุทธมณฑลสาย 2 สถานีทวีวัฒนาสถานีพุทธมณฑลสาย 3 และสถานีพุทธมณฑลสาย 4 ระยะทางประมาณ 8กิโลเมตร คาดว่าจะใช้งบลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 2.1 หมื่นล้านบาท หากสามารถขยายออกไปสู่พื้นที่อ้อมน้อย ซึ่งกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ศึกษารองรับไว้แล้วอีกประมาณ 3 กิโลเมตรก็จะสามารถเชื่อมโยงพื้นที่สมุทรสาครรองรับไว้ก่อนที่จะขยายแนวเส้นทางไปสู่นครปฐมในอนาคตต่อไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3093 วันที่ 4 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558