Gen Y เป็นหนี้ไม่ผิด แต่ต้องรู้วิธีจัดการ
  • 21 มิถุนายน 2017
  • 936
  • 0
“การเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องผิด แต่ต้องไม่ก่อหนี้จนเกินความสามารถในการผ่อนชำระ และมีวินัยการใช้เงินโดยมุ่งไปที่การเร่ง...
อ่านต่อ