บ้านหรือคอนโดติดผ่อนก็ขายได้

บ้านหรือคอนโดติดผ่อนก็ขายได้

มีหลายคนที่ซื้อบ้านหรือคอนโดแล้วเกิดปัญหาคือผ่อนต่อไม่ไหว เริ่มผ่อนไม่ตรงงวด ถ้าเป็นแบบนี้ควรรีบแก้ไขโดยด่วน อย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเนิ่นนาน หรืออย่าหยุดผ่อนเป็นอันขาด เพราะจะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตได้ และทำให้เราเสียเคนดิตได้

โดยขั้นแรกที่ควรทำนั่นก็คือ ปรึกษากับธนาคารเพื่อที่จะปรับโครงสร้างหนี้ เช่น อาจจะยืดเวลาผ่อนให้นานขึ้น เพื่อให้เงินงวดลดลง หรือจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยและเงินต้นเล็กน้อย

แต่ถ้าเลือกวิธีนี้แล้วยังผ่อนติดขัด ก็อาจถึงขั้นต้องขายบ้านหรือคอนโดนั้น เพื่อตัดปัญหาดอกเบี้ยที่เพิ่มพูนเมื่อเราจ่ายช้าหรือค้างชำระ และอาจส่งผลให้เป็นหนี้เสียได้ ถึงขั้นนั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทำให้แก้ไขปัญหายากขึ้นไปอีก

สำหรับการขายบ้านหรือคอนโดที่ติดผ่อนนั้นมีอยู่ 2 ระยะด้วยกัน คือ ระยะติดจำนอง กับ ระยะผ่อนดาวน์ ซึ่งจะมีขั้นตอนแตกต่างกันไป ดังนี้

ขายในระยะติดจำนองทำอย่างไรบ้าง

1. แจ้งธนาคาร(เป็นธนาคารที่เราใช้งานประจำจะดีมาก)

2. ธนาคารคำนวณเงินต้นคงเหลือพร้อมดอกเบี้ย

3. นำเงินจากผู้ซื้อรายใหม่ ไปชำระหนี้ค้าง

4. ปลอดจำนองแล้วโอนกรรมสิทธิ์

ขายในระยะผ่อนดาวน์

1. แจ้งโครงการ

2. นัดผู้ซื้อรายใหม่ไปเปลี่ยนสัญญา (อาจมีค่าใช้จ่าย) กับโครงการ

3. ผู้ซื้อรายใหม่จ่ายคืนส่วนที่เจ้าของเดิมผ่อนไปแล้ว

สรุปแล้วการขายบ้านหรือคอนโดในระยะติดจำนอง อย่างแรกคือ ต้องปลดจำนองก่อน (เจ้าของบ้านปลอดจำนองจากธนาคาร) แล้วจึงค่อยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ (ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้ซื้อ) แต่ถ้าเป็นการกู้ธนาคารก็จะจดจำนองต่อเลย (ผู้ซื้อกับธนาคาร)


Home.co.th